20180903_104131
20180903_104809
DSC03279
DSC03256
DSC03208
DSC03201

Naujienos

Dėl prašymo pateikimo lankyti vasaros laikotarpiu

Data: 2021-05-07

Primename, kad pagal ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ DARBO VASAROS LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠĄ (pridedamas darbo_vasaros_laikotarpiu_tvarkos_aprasas ): *darbo vasaros laikotarpiu ugdytiniams organizuojama pažintinė, projektinė, patirtinė ir kt. veikla; *iki gegužės 20 d. tėvai (globėjai) dėl vaiko lankymo lopšelį-darželį vasaros laikotarpiu direktoriui pateikia prašymą (pridedama prašymo forma prašymas); *iki gegužės 25 d. pagal gautus prašymus direktorė formuoja grupes ir tvirtina įsakymu; *dėl […]

Iniciatyva „Judanti klasė“

Data: 2021-05-05

Lopšelis-darželis „Klevelis“ gegužės mėnesį įsitraukė į iniciatyvą „Judanti klasė“, kurią inicijavo Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras (SMLPC), siekdamas didinti mokinių fizinį aktyvumą. „Judanti klasė“ – tai tokia klasė, kurioje visi kartu ir kiekvienas atskirai stengiasi kuo daugiau judėti, kelti sau ir draugams gerą nuotaiką, nelenktyniauti, o draugiškai įsitraukti į aktyvias veiklas ir savo geru […]

Apklausa dėl nuotolinio ugdymo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose

Data: 2021-05-04

Laba diena, Švietimo skyrius inicijuoja tėvų apklausą dėl nuotolinio ugdymo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose. Apklausa bus vykdoma gegužės 4-12 d. tinklalapyje apklausa.lt. Pridedama apklausos forma https://apklausa.lt/f/siauliu-miesto-ikimokyklinio-amziaus-vaiku-tevu-apklausa-apie-nuotolinio-ugdy-8rsdpnc.fullpage Kviečiame visus aktyviai dalyvauti.

© 2021 mir.lt
NEĮGALIESIEMS