AKTYVI MOKYKLA

  2020 m. spalio 30 d. lopšelio – darželio fizinio aktyvumo skatinimo darbo grupė teikė paraišką dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Klevelis“ pripažinimo aktyvia mokykla. 2020 m. gruodžio 15 d. Šiaulių lopšelis-darželis „Klevelis“ pripažintas aktyvia mokykla.

Pažymėjimas

© 2021 mir.lt
NEĮGALIESIEMS