Lopšelio-darželio „Klevelis“ direktorės veiklos ataskaita

Vadovaujantis Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279,  Šiaulių lopšelio-darželio „Klevelis“ direktorės Adelijos Motejūnienės 2020 metų veiklos ataskaita skelbiama viešai internetinėje svetainėje www.klevelis.mir.lt ir pateikiama svarstyti bendruomenei ir lopšelio-darželio tarybai.
Pasiūlymus dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Klevelis“ direktorės Adelijos Motejūnienės 2020 m. veiklos ataskaitos galite siųsti el.paštu lopšelio-darželio tarybos narei Rasai Jonaitytei, el.paštu klevelis@splius.lt iki 2021 m. sausio 29 d. 

Adelijos Motejūnienės 2020 veiklos ataskaita.

© 2021 mir.lt
NEĮGALIESIEMS