Bendradarbiavimas

Ryšiai su kitomis įstaigomis, organizacijomis, institutais, bendradarbiavimo sutartys ir programos, rezultatai

 

2004 m. įsijungėme į Šiaulių miesto Etninės kultūros skyriaus edukacinę programą “Saulės ratas”, kuria siekiama kokybiškesnės etninės plėtros Šiaulių mieste.
Pagal šią programą įstaigoje organizavome kvalifikacinius seminarus miesto ikimokyklinių įstaigų pedagogams “Vaiko saviraiškos ir kūrybinių galių ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje” ir “Tautosakos panaudojimas ugdant gimtąją kalbą”.
Šiaulių universiteto Specialiosios pedagogikos fakulteto studentai lopšelyje-darželyje atlieka logopedo praktiką.
Sudaryta etninio-meninio bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių “Aušros” muziejumi. Ugdytiniai dalyvauja edukaciniuose užsiėmimuose “Atverkim senovinę skrynią”.

 

Dalyvaujame Šiaulių miesto VPK rengiamuose renginiuose – piešinių konkursuose, ekskursijose į Policijos muziejų.
Organizuojame išvykas į Šiaulių Jaunųjų gamtininkų centrą.
2004-03-17 miesto logopedams, ikimokyklinio ugdymo pedagogams organizuotas kvalifikacinis seminaras “5-6 metų vaikų žodyno ypatumai”.
2004-06-04 Lietuvos Šiaurės regiono ikimokyklinių įstaigų, diegiančių “Geros pradžios” metodiką, konferencijoje skaitytas pranešimas “Metodikos “Gera pradžia” diegimas: pasiteisino, nepasiteisino, problemos ir siūlomi jų sprendimo būdai, gairės”.
2005-01-20 respublikinėje teorinėje-praktinėje konferencijoje “Šiuolaikinis ugdymas: priešmokyklinukas, pradinukas, socialinė integracija” skaityti pranešimai “Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo jungties galimybės”, “Priešmokyklinio amžiaus vaikų žodyno ypatumai”.
2006-02-21 Šiaulių apskrities ikimokyklinio ugdymo pedagogams organizuotas seminaras „Užgavėnės: tarp tradicijos ir modernybės“.
2006-05-23 koncertavome Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose Šiaulių miesto ikimokyklinių įstaigų ugdytinių ir pedagogų koncerte „Mes saulės vaikai“.

Miglovaros g. 26, LT-76332 Šiauliai
Tel./faks.: (8 41) 523920
El.p.: klevelis@splius.lt , skype: klevelis-l.d.

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba – lietuvių
Įm. k. 190527868
A.s. LT477180000001130750
Direktorė – Adelija Motejūnienė

Žodinė paieška

Steigėjas

Steigėjas
© 2019 mir.lt
NEĮGALIESIEMS