Darbo laikas ir darbuotojai

Lopšelis-darželis dirba 5 dienas per savaitę.

 

Penkios grupės dirba nuo 7.30 val. iki 18.00 val. Darbo laikas, atsižvelgiant į tėvų pageidavimus, gali būti keičiamas įstaigos vadovo įsakymu.

 

Viena budinti grupė dirba nuo 7.15 val. iki 17.45 val. Į ją atvedami vaikai iš kitų grupių iki 7.30 val.

 

ADMINISTRACIJA:
Direktorė Adelija Motejūnienė
Lopšelio-darželio direktoriaus pareigybės aprašymas
Direktorės gyvenimo aprašymas

IMG

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Žebelienė

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

Raštinės (archyvo) vedėja Rasa Jonaitytė

Raštinės (archyvo) vedėjo pareigybės aprašymas

Ūkio dalies vedėja Alma Banevičienė

Ūkio dalies vedėjo pareigybės aprašymas

Dietistė/ Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti  sveikatos priežiūrą ikimokyklinėje įstaigoje Rūtelė Remeikienė

Dietisto pareigybės aprašymas

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

Administracijos darbo laikas:
pirmadieniais – ketvirtadieniais –- 8.00 – 17.00 val.
penktadieniais – 8.00 – 15.45 val.

 

Darbuotojo vardas, pavardė  Pareigos Kvalifikacinė kategorija
Adelija Motejūnienė Direktorė  (8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Danguolė Žebelienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Vitalija Babičienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė  Auklėtojo metodininko kategorija

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Laima Damanskienė Auklėtoja  Vyresniojo auklėtojo kategorija

Aukletojo pareigybes aprasymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Grita Tolutienė Auklėtoja  Auklėtojo metodininko kategorija

Aukletojo pareigybes aprasymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Aušra Lileikienė Auklėtoja  Vyresniojo auklėtojo kategorija

Aukletojo pareigybes aprasymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Silva Masionienė Auklėtoja Vyresniojo auklėtojo kategorija

Aukletojo pareigybes aprasymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Birutė Kapsevičė Auklėtoja Vyresniojo auklėtojo kategorija

Aukletojo pareigybes aprasymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Daiva Kinienė Auklėtoja Vyresniojo auklėtojo kategorija

Aukletojo pareigybes aprasymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Eglė Balčiūnaitė Auklėtoja Auklėtojo kategorija

Aukletojo pareigybes aprasymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Sandra Savickaitė Auklėtoja  

Aukletojo pareigybes aprasymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Lina Galkutė  Auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyresniojo auklėtojo kategorija

Aukletojo pareigybes aprasymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Raimonda Mikalauskienė Logopedė Logopedo metodininko kategorija

Logopedo pareigybės aprašymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Deivydas Saikauskas Meninio ugdymo mokytojas
Muzikos mokytojo kategorija

Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Ieva Vilimaitė-Grigaliūnienė Socialinis pedagogas Vyresniojo socialinio pedagogo kategorija

Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Kitas personalas

Birutė Katkevičienė

Virėja

Virėjo pareigybės aprašymas

Pagalbinio darbininko virtuveje

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

 

Asta Kelpšienė Virėja

Virėjo pareigybės aprašymas

Pagalbinio darbininko virtuveje

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

 

Zita Krapauskienė Auklėtojos padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

 

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

 

Danutė Daukšienė Auklėtojos padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

 

Žana Butkienė Auklėtojos padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

 

Nijolė Ažerskienė Auklėtojos padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

 

Nijolė Baltulienė Auklėtojos padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

 

Laima Girčienė Auklėtojos padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

 

Petras Eidukas Darbininkas

Darbininko pareigybės aprašymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

 

Svetlana Rusteikienė Valytoja, kiemsargė

Kiemsargio pareigybės aprašymas

Valytojo pareigybės aprašymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

 

 

 

 

© 2020 mir.lt
NEĮGALIESIEMS