Darbo laikas ir darbuotojai

Lopšelis-darželis dirba 5 dienas per savaitę.

 

Penkios grupės dirba nuo 7.30 val. iki 18.00 val. Darbo laikas, atsižvelgiant į tėvų pageidavimus, gali būti keičiamas įstaigos vadovo įsakymu.

 

Viena budinti grupė dirba nuo 7.15 val. iki 17.45 val. Į ją atvedami vaikai iš kitų grupių iki 7.30 val.

 

ADMINISTRACIJA:
Direktorė Adelija Motejūnienė
Kvalifikacija: II vadybinė kategorija
Direktorės gyvenimo aprašymas

IMG

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Žebelienė
Kvalifikacija: II vadybinė kategorija
Vyr. buhalterė Vilma Balabonienė
Raštinės (archyvo) vedėja Jūratė Krenciūtė
Ūkio dalies vedėja Alma Banevičienė
Dietistė Rūtelė Remeikienė

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

Administracijos darbo laikas:
pirmadieniais – ketvirtadieniais –- 8.00 – 17.00 val.
penktadieniais – 8.00 – 15.45 val.

 

Darbuotojo vardas, pavardė  Pareigos Kvalifikacinė kategorija
Adelija Motejūnienė Direktorė  II vadybinė kategorija
Danguolė Žebelienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  II vadybinė kategorija
Vitalija Babičienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė  Auklėtojo metodininko kategorija
Laima Damanskienė Auklėtoja  Vyresniojo auklėtojo kategorija
Grita Tolutienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė  Auklėtojo metodininko kategorija
Aušra Lileikienė Auklėtoja  Vyresniojo auklėtojo kategorija
Silva Masionienė Auklėtoja Vyresniojo auklėtojo kategorija
Birutė Kapsevičė Auklėtoja Vyresniojo auklėtojo kategorija
Daiva Kinienė Auklėtoja Vyresniojo auklėtojo kategorija
Eglė Balčiūnaitė Auklėtoja Auklėtojo kategorija
Lina Galkutė  Auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyresniojo auklėtojo kategorija
Raimonda Mikalauskienė Logopedė Logopedo metodininko kategorija
Ugnė Kuodienė Neformaliojo švietimo mokytoja
Muzikos mokytojo kategorija
MIR.LT   © 2017