Darbo laikas ir darbuotojai

Lopšelis-darželis dirba 5 dienas per savaitę.

 

Penkios grupės dirba nuo 7.30 val. iki 18.00 val. Darbo laikas, atsižvelgiant į tėvų pageidavimus, gali būti keičiamas įstaigos vadovo įsakymu.

 

Viena budinti grupė dirba nuo 7.15 val. iki 17.45 val. Į ją atvedami vaikai iš kitų grupių iki 7.30 val.

 

ADMINISTRACIJA:
Direktorė Adelija Motejūnienė
Kvalifikacija: II vadybinė kategorija

Lopšelio-darželio direktoriaus pareigybės aprašymas
Direktorės gyvenimo aprašymas

IMG

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Žebelienė
Kvalifikacija: II vadybinė kategorija

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas
Vyr. buhalterė Vilma Balabonienė

Vyr. buhalterio pareigybės aprašymas
Raštinės (archyvo) vedėja Jūratė Krenciūtė

Raštinės (archyvo) vedėjo pareigybės aprašymas
Ūkio dalies vedėja Alma Banevičienė

Ūkio dalies vedėjo pareigybės aprašymas
Dietistė/ Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti  sveikatos priežiūrą ikimokyklinėje įstaigoje Rūtelė Remeikienė

Dietisto pareigybės aprašymas

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

Administracijos darbo laikas:
pirmadieniais – ketvirtadieniais –- 8.00 – 17.00 val.
penktadieniais – 8.00 – 15.45 val.

 

Darbuotojo vardas, pavardė  Pareigos Kvalifikacinė kategorija
Adelija Motejūnienė Direktorė  II vadybinė kategorija

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Danguolė Žebelienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  II vadybinė kategorija

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Vitalija Babičienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė  Auklėtojo metodininko kategorija

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Laima Damanskienė Auklėtoja  Vyresniojo auklėtojo kategorija

Aukletojo pareigybes aprasymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Grita Tolutienė Auklėtoja  Auklėtojo metodininko kategorija

Aukletojo pareigybes aprasymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Aušra Lileikienė Auklėtoja  Vyresniojo auklėtojo kategorija

Aukletojo pareigybes aprasymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Silva Masionienė Auklėtoja Vyresniojo auklėtojo kategorija

Aukletojo pareigybes aprasymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Birutė Kapsevičė Auklėtoja Vyresniojo auklėtojo kategorija

Aukletojo pareigybes aprasymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Daiva Kinienė Auklėtoja Vyresniojo auklėtojo kategorija

Aukletojo pareigybes aprasymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Eglė Balčiūnaitė Auklėtoja Auklėtojo kategorija

Aukletojo pareigybes aprasymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Lina Galkutė  Auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyresniojo auklėtojo kategorija

Aukletojo pareigybes aprasymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Raimonda Mikalauskienė Logopedė Logopedo metodininko kategorija

Logopedo pareigybės aprašymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Deivydas Saikauskas Meninio ugdymo mokytojas
Muzikos mokytojo kategorija

Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Ieva Vilimaitė-Grigaliūnienė Socialinis pedagogas Vyresniojo socialinio pedagogo kategorija

Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

Kitas personalas

Birutė Katkevičienė

Virėja

Virėjo pareigybės aprašymas

Pagalbinio darbininko virtuveje

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

 

Asta Kelpšienė Virėja

Virėjo pareigybės aprašymas

Pagalbinio darbininko virtuveje

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

 

Zita Krapauskienė Auklėtojos padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

 

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

 

Danutė Daukšienė Auklėtojos padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

 

Žana Butkienė Auklėtojos padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

 

Nijolė Ažerskienė Auklėtojos padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

 

Nijolė Baltulienė Auklėtojos padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

 

Laima Girčienė Auklėtojos padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

 

Petras Eidukas Darbininkas

Darbininko pareigybės aprašymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

 

Svetlana Rusteikienė Valytoja, kiemsargė

Kiemsargio pareigybės aprašymas

Valytojo pareigybės aprašymas

(8 41) 52 39 20

klevelis@splius.lt

 

 

 

 

Miglovaros g. 26, LT-76332 Šiauliai
Tel./faks.: (8 41) 523920
El.p.: klevelis@splius.lt , skype: klevelis-l.d.

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba – lietuvių
Įm. k. 190527868
A.s. LT477180000001130750
Direktorė – Adelija Motejūnienė

Žodinė paieška

Steigėjas

Steigėjas
© 2018 mir.lt
NEĮGALIESIEMS