Dėl l. e. p. direktorės atostogų

Lopšellio-darželio „Klevelis“ l. e. p. direktorė Eglė Ivanauskaitė-Rimšė atostogauja nuo 2021 m. liepos 26 iki 2021 m. rugpjūčio 6 d. Vaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Žebelienė.

© 2021 mir.lt
NEĮGALIESIEMS