DĖL LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ DIREKTORIAUS PAVADAVIMO

Informuojame, kad Šiaulių lopšelio-darželio „Klevelis“ direktorę nuo  2020 m. spalio 7 d.  iki direktorė grįš į darbą, pavaduoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pagarbiai,

L/d „Klevelis“ administracija

© 2020 mir.lt
NEĮGALIESIEMS