Dėl metodinės, psichologinės pagalbos

     Informuojame, kad karantino metu Šiaulių miesto pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba) specialistai nuotoliniu būdu teikia metodinę pagalbą Vaiko gerovės komisijai ir švietimo pagalbos specialistams. Taip pat, jeigu SUP turinčiam mokiniui (vaikui) baigiasi Tarnybos Vertinimo dokumentų galiojimo laikas ir būtinas SUP vertinimo pakartojimas, Tarnyba atlieka ankstesnio Vertinimo dokumento galiojimo tęsimą iki LR Vyriausybė panaikins karantino metu įvestus apribojimus ir Tarnyba turės galimybę atlikti Vertinimą.

     Primename, kad Tarnyba teikia psichologinio konsultavimo paslaugas. Psichologai nuotoliniu būdu konsultuoja mokinių (vaikų) tėvus (globėjus) ir mokinius. 

     Prašome kreiptis tel. 8 41 52 60 48 ir el. paštu ppt.siauliai@gmail.com

     Naudingą informaciją rasite  tinklapyje https://www.siauliuppt.lt/index.php ir Facebook puslapyje.

 

Tarnybos direktorė

Janina Urnikienė

© 2021 mir.lt
NEĮGALIESIEMS