DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOSDIREKTORIAUS 2020 M. SPALIO 30 D. ĮSAKYMO NR. A-1498 „DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

Įsakymas  „Dėl ugdymo organizavimo“.

Dėl ugdymo oragnizavimo 

© 2021 mir.lt
NEĮGALIESIEMS