EKSKURSIJA „RUDUO DARŽELYJE“

TIKSLAS: Rudens akcentų stebėjimas kitos darželio grupėse.

UŽDAVINIAI:

  1. Stebėti rudens akcentus visose darželio grupėse;
  2. Papasakoti, kokius akceptus mato, pastebėti dažniausiai randamus;
  3. Mandagumo ir kultūringo elgesio įgūdžių įtvirtinimas.

VIETA. Visos darželio grupės.

EIGA: Aptarta rudens akcentus, matomus pro langą, savo grupėje. Prisiminta mandagaus elgesio taisykles svečiuose. Išsiaiškinta, kokiu tikslu bus einama į svečius.  Eita per visas darželio grupes ir ten ieškota rudens akcentų. „Pelėdžiukuose“ – rudeninis medis, „Saulutėje“ – rudeniniai lapai, „Rudnosiukuose“ – lapai, papuoštas moliūgas, „ABC“ – plakatai su augalų paveikslėliais, „Varpelyje“ – didžiulis moliūgas.

IŠVADOS:

  1. Visose grupėse rasti ir atpažinti rudens akcentai;
  2. Vaikai moka mandagiai ir kultūringai elgtis „svečiuose“.

Grįžti atgal »
MIR.LT   © 2018