Informacija dėl Ritos Daubarienės skyrimo į Šiaulių lopšelio-darželio „Klevelis“ direktores

Pridedame susipažinti su Šiaulių miesto savivaldybės mero potvarkiu „Dėl Ritos Daubarienės skyrimo į Šiaulių lopšelio-darželio „Klevelis“ direktorės pareigas“ nuo 2022-01-01 iki kol konkurso būdu bus paskirtas lopšelio-darželio „Klevelis“ direktorius. 

Potvarkis dėl direktoriaus skyrimo į lopšelį-darželį „Klevelis“.

 

© 2022 mir.lt
NEĮGALIESIEMS