Istorija ir tradicijos

Istorija
1972 m. vasario 2 d. Šiaulių mieste atidarytas logopedinis darželis. Darželyje veikė penkios grupės, kurias lankė vaikai su kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimais.
1982 m. rugpjūčio 25 d. perorganizuotas į bendrosios paskirties vaikų lopšelį-darželį Nr.25.
1987 m. rugpjūčio mėn. lopšelyje-darželyje atidaryta dar viena grupė. Įstaigoje veikia dvi lopšelio ir keturios darželio grupės.
1991 m. birželio mėn. miesto darželiams pasiūlyta pasirinkti pavadinimus. Atsižvelgiant į tai, kad mūsų darželio teritoriją supa didžiuliai klevai, lopšelį-darželį nutarta pavadinti KLEVELIU.

Vizija
Lopšelis-darželis – atviras kaitos iššūkiams, tenkinantis vaikų ugdymo(si) poreikius, tėvų lūkesčius, veiklą grindžiantis demokratijos principais.

Misija – tenkinti vaiko prigimtinius, kultūros, etinius, socialinius, pažintinius poreikius ir padėti pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Filosofija
Mažo žmogaus ugdymas – vientisas procesas, paremtas natūralia vaiko prigimtimi, jo sugebėjimu pačiam kurti save, bendraujant su suaugusiais, kurie savo patirtį, žinias, gebėjimus sėkmingai perkelia į darbo kompetencijas.

Tikslai

 

DSC_4661Tradicijos
Darželyje švenčiamos visos kalendorinės šventės, vaikų gimtadieniai. Gruodžio mėnesį organizuojame Advento pavakarojimus su vaikais ir jų šeimomis. Balandžio mėnesį priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir jų tėveliai dalyvauja popietėje „Gudručio klausimėliai“. Gegužės mėnesį vykdome gėlių sodinimo akciją „Papuoškime kiemelį“. Kasmet gegužės paskutinį antradienį lopšelyje-darželyje organizuojama Atvirų durų diena. Tą dieną 9-12 val. ir 16-18 val. tėveliai gali apsilankyti mūsų įstaigoje, susipažinti su pedagogais, apžiūrėti sąlygų vaikui augti ir ugdytis įstaigoje sudarymą. 17.30 val. darželio salėje organizuojamas susirinkimas tėveliams, kurių vaikučiai nuo rugsėjo mėnesio pradės lankyti darželį.

MIR.LT   © 2018