KŪRYBINĖS RAIŠKOS-MENŲ SAVAITĖ

2016 m. lapkričio 21-25 d.

KARALIAUJA MUZIKOS IR TEATRO MŪZOS

 21 d. 9.20 val.- „Saulutė“ gr., „Pelėdžiukų“ gr. – „Klevelio kino teatras“.

                                                           21 d. 10.35 val.–„ABC“ gr. –„Klevelio ritmu“(ritmo terapija)

   22 d. 9.00 val. -„Rudnosiulų“ gr. – „Spalvų ir muzikos terapija“.

         22d. 10.00 val.–„Linksmieji peliukai“ gr. –„Klevelio patrepsynė“ (kas kaip moka, taip tas šoka).

24 d.16.00 val.- „Varpelio“gr. – „Klasikinės muzikos fantazija“

   V A I D Y B A

 23 d. 9.50 val.- „Kakės Makės dūdelė“,

   „Tuoj ir rytoj“ (pagal A.Matučio eil. )     „Varpelio“ gr.

 25 d. 9.15 val.-„Seneliai ir ožkelė“ (lietuvių liaudies pasaka)  „Linksmųjų peliukų“ gr.

  9.30 val.- „Katinėlis ir gaidelis“ (lietuvių liaudies pasaka)  – „ABC“ gr.

 


Grįžti atgal »
MIR.LT   © 2018