Laisvos vietos

Laisvos vietos:

Lopšelio gr. 3 m. amžiaus gr. 4 m. amžiaus gr. 5 m. amžiaus gr.  

Priešmokyklinio 

ugdymo gr.

Iš viso laisvų vietų
0 0 0 0 0 0

 

Informacija atnaujinama situacijai pasikeitus

 

Informacija apie laisvas vietas Šiaulių miesto lopšeliuose-darželiuose skelbiama Šiaulių miesto savivaldybės internetineje svetainėje:

http://atviri.siauliai.lt/laisvos-vietos-lopseliuose-darzeliuose/

© 2020 mir.lt
NEĮGALIESIEMS