Paslaugos

Vienos dienos mokestis už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje:
už patiekalų gamybą –0,58 €
už produktus:

 

Grupės 1
maitinimas
(pusryčiai arba pavakariai)
1
maitinimas (pietūs)
2
maitinimai
(pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir pavakariai)
3
maitinimai
(pusryčiai, pietūs, pavakariai)
 Lopšelio grupės 0,42 € 0,85 € 1,27 € 1,69 €
Darželio ir priešmokyklinės grupės 0,48 € 0,96 € 1,44 € 1,92 €

Mėnesinis atlygis už ugdymo aplinkos išlaikymą – 7,24 €

 

Atleisti nuo užmokesčio:

  • Jei šeima gauna socialinę pašalpą.  
  • Jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir savaitę po jos.
  • Tėvų (globėjų) kasmetinių atostogų metu ( ne mažiau kaip 5 darbo dienas iš eilės).
  • Moksleivių atostogų metu.
  • Kai oro temperatūra žemesnė kaip -20° C arba dėl ekstremalių įvykių.
  • Nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais.

 

Mokestis už vaikų išlaikymą mažinamas 50%: Jei šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi dieninėse bendrojo ugdymo mokyklose).

 

Dokumentai (prašymai, pažymos ir kt.), kurių pagrindu taikomos lengvatos, teikiami švietimo įstaigos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui.

 

Prašymo dėl atleidimo nuo mokesčio už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje forma

© 2020 mir.lt
NEĮGALIESIEMS