Viešieji pirkimai

2019 m.

2019 metų įvykdyti pirkimai

2019 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

2018 m.

2018 metų įvykdyti pirkimai

2018 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

Pirkimo, Pardavimo bei tiekimo sutartis 2017-12-20 Nr. 1

Pirkimo, Pardavimo bei tiekimo sutartis 2017-12-20 Nr. 2

Pirkimo, Pardavimo bei tiekimo sutartis 2017-12-20 Nr. 3

Pirkimo, Pardavimo bei tiekimo sutartis 2017-12-20 Nr. 4

Pirkimo, Pardavimo bei tiekimo sutartis 2017-12-20 Nr. 5

Pirkimo, Pardavimo bei tiekimo sutartis 2017-12-20 Nr. 6

Pirkimo, Pardavimo bei tiekimo sutartis 2017-12-20 Nr. 7

UAB Energijos tiekimas sutartis

2017 m. 

Pirkimų taisyklės 2017

Įsakymas V-64

INTER RAO Lietuva, AB

UAB Arvedas

UAB Eurobiuras

UAB Pontem Nr. 1

UAB Senoji Egle Nr.2

UAB Pontem Nr. 3

UAB Senoji Egle Nr.4

UAB Senoji Egle Nr.5

UAB Pontem Nr. 6

UAB Senoji Egle Nr.7

UAB Senoji Egle Nr.8

UAB Senoji Egle Nr.9

2017 M. ĮVYKDYTI VIEŠIEJI PIRKIMAI

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2017 M.

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ SKELBIMAS APIE LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTAS MAISTO PRODUKTŲ SUTARTIS 2017 METAMS

2016 m.

2016 M. ĮVYKDYTI VIEŠIEJI PIRKIMAI

2016 m. I ketvirčio įvykdytų pirkimų ataskaita

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2016 M.

NUMATOMŲ VYKDYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2016 METAMS

2015 m.

2015-m. IV ketvirčio įvykdytų pirkimų ataskaita

2015 m. III ketvirčio įvykdytų pirkimų ataskaita

2015 m. II ketvirčio įvykdytų pirkimų ataskaita

2015 m. I ketvirčio įvykdytų pirkimų ataskaita

NUMATOMŲ VYKDYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2015 METAMS

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015

2014 m.

2014 M. ŠIAULIŲ-LOPŠELIO-DARŽELIO “KLEVELIS”-ĮVYKDYTŲ PIRKIMŲ ATASKAITA

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2014 M.

 

© 2020 mir.lt
NEĮGALIESIEMS