Vykdomos programos

Lopšelis – darželis – atvira visuomenei ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaiga, kurios bendruomenės narius sieja tikslas – padėti vaikui tenkinti prigimtinius kultūros, etninius, socialinius, pažintinius poreikius, padedant vaikui sėkmingai pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Ugdomoji veikla organizuojama pagal šias pagrindines programas:

 

Pagal papildomas programas:

Vykdomos individualios programos ir projektai

 

Vykdoma tiriamoji – analitinė veikla ir jos sklaida. Dirbama pagal projektus:

 

Papildomo ugdymo užsiėmimai

 

Lopšelyje-darželyje organizuojamas papildomas ugdymas: 

Specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi galimybės

 

Specialiųjų poreikių vaikams logopedinę pagalbą teikia logopedė metodininkė Raimonda Mikalauskienė. Taikydami komandinio darbo principą (logopedas, grupės pedagogas, tėvai), pasiekiame puikių rezultatų ugdydami vaikų kalbą. Didelį dėmesį skiriame vaikų kalbos raiškumui, taisyklingam garsų tarimui, žodyno turtinimui, gramatinės kalbos sandaros formavimui. Siekiame ugdyti pasididžiavimą komunikuoti pačia gražiausia – lietuvių kalba.

MIR.LT   © 2018